Om Företaget

Historik

Hotings Oljedepå AB är ett familjeföretag inom petroleumbranschen sedan 1956. Företaget startades av Haldor Jonsson i Hoting som drev både bensinstation och oljedepå under varumärket Caltex. Detta år var det också oljekris den s.k Suezkrisen (Suezkanalen) och då fick man ej köra privatbil från kl 13,00 på lördagar tills på söndagkvällar.

På den tiden så lossades allt drivmedel från järnvägsvagnar in till depån, fram till slutet av 1970 talet, sedan övergick alla transporter till tankbil på väg. Tranportörer på den tiden var Sjödins Åkeri i Hoting, Gösta Höglund, Bertil Norström, sedan på 80 talet kom Hotings Åkeri, Hotings Oljetransporter, Axel Linne oljetransporter från Åsele. Omlastning vid vår depå var i drift ända fram till 1998, då övergick vi i till Preem transport i samma veva som namnbyte till Preem.

1991 så började Haldor Jonsson vilja börja trappa ned, så då ansställdes Bengt-Olof Strandh och så byggdes  mackbyggnaden ut och tankningsplats för tung trafik. 1994 då övertogs driften av bensinstationsdelen som då hade varit utarrenderat några år. 1998 gjordes nästa ombyggnad och då köpte Bengt olof och Birgitta Strand  företaget. 2006 så blev oljesidan med i Preems ÅF koncept certificerade återförsäljare  och drev då båda rörelserna fram till slutet av november 2010.

24/11-2010 övertog två av våra anställda driften av butiksdelen och vi byggde om den till ett nytt koncept som vi tyckte blev väldigt bra för båda parter. Det känns roligt att ett företag som börjat för över 60 år sedan kan fortsätta leva kvar och utveckla sina affärer för framtiden i Hoting.